105721010 -Cat.5e 180° unshielded slim keystone jack with shutter-V190106.03.2020
105721010 -Cat.5e 180° unshielded slim keystone jack with shutter-V1901 (268.42 KB)